Kontakt:

Obecný úrad
Nevidzany 106
951 62 Nevidzany

037 / 634 32 21
www.nevidzany.ocu.sk
nevidzany@slovanet.sk

IČO: 00 308 293
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28121162/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

 1. Zmluva o dielo, zverejnená 10.10.2011
  Miestna komunikácia- ulica Lúčna
 2. Rámcová zmluva č.001/2012 o poskytovaní služieb
 3. Zmluva o dielo
  Technológia pre separovaný zber odpadov v obci Nevidzany
 4. Dodatok k zmluve Tekovská ekologická
  Dodatok č.1
 5. Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku
 6. Zmluva o dielo rekonštrukcia VO
  č.07/VO/2011
 7. Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
 8. Dodatok k zmluve Tekovská ekologická
  Dodatok č. 2
 9. Dohoda č.36/§50j/2013
 10. Zmluva č. 485/2013-PN
 11. Dohoda č.02201205
  Lesy SR š.p.
 12. Zmluva o dielo
  Nevidzany centrum
 13. Zmluva o poskytnutí služieb
  Nevidzany centrum
 14. Zmluva o dielo miestna komunikácia
 15. Finančný dar- SE,a.s.
 16. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
 17. Zmluva o poskytnutí služby
 18. Dodatok č. 1- Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nevidzany
 19. Dodatok č. 2- Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nevidzany
 20. Dodatok č.3 - Modernizácia verejného osvetlenie v obci Nevidzany
 21. Zmluva o službe
 22. Zmluva o službe
 23. Sponzorská zmluva
 24. Zmluva o dielo- okná MŠ
 25. Zmluva o službe- audit
 26. Dodatok č.1 - Odvoz odpadu
 27. Dodatok č. 3 k zmluve č.. 100 0238
 28. Zmluva o dielo na dodávku Bezpečnostného projektu informačného systému osobných údajov
 29. Zmluva o poskytnutí NFP č. 0500061
 30. Mandátna zmluva
 31. Zmluva k žiadosti na EF
 32. Dodatok k zmluve TE
 33. Dodatok č. 1 o poskytnutí služieb
 34. Zmluva o audítorskej činnosti
 35. Zmluva o poskytovaní technickej služby
  č. TS/2015/0202
 36. Zmluva o poskytnutí služieb
 37. Dodatok č.4 k zmluve č. 100 0238
 38. Zmluva o dielo - Rekonštrukcia KD
 39. Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
 40. Zmluva o dielo Rekonštrukcia budovy MŠ
 41. Zmluva o dielo č.2016 /FA/01/001
 42. Kúpna zmluva z 8.3.2016
 43. Zmluva o dielo - rekonštrukcia KD a spev. plochy
 44. Dodatok č. 1 o separ. zbere
 45. Zmluva o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce
 46. Zmluva o prenájme
 47. Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
 48. Zmluva č. 156 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
 49. Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráce
 50. Zmluva o dielo úprava okolia požiarnej zbrojnice a trhové priestranstvo.
 51. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Nevidzany Číslo zmluvy : 1/2017
 52. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Nevidzany Číslo zmluvy: 2/2017
 53. Mandátna zmluva
 54. Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020
 55. DOHODA č. 01/2017/04 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica
 56. Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia budovy materskej školy
 57. Zmluva o dielo - Modernizácia sociálnych zariadení v materskej školy
 58. Zmluva o dielo - rekonštrukcia MK
 59. Zmluva o o poskytnutí audítorských služieb
 60. Kúpna zmluva zo dňa : 4.12.2017
 61. Dodatok k zmluve
 62. Rekonštrukcia MK- Dodatok č. 1
 63. Darovacia zmluva NISAN X-TRAIL
 64. Zmluva o spolupráci a financovaní
 65. Zmluva na vývoz BRKO
 66. MK Dodatok č. 2
 67. Zmluva o zbere elektroodpadu
 68. Zmluva o spolupráci - Fresco plus, s.r.o.
 69. Kúpna zmluva na nákup tovaru - COOP Jednota Nitra
 70. Zmluva o dodávkach čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
 71. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
 72. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
 73. Komisionárska zmluva č.3/18-M/N
 74. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
 75. Zmluva o poskytnutí dotácien na podporu športu na rok 2018
 76. Zmluva o dielo - Multifunkčné ihrisko
 77. Zmluva o dielo - Futbalové ihrisko
 78. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
 79. Zmluva o vykonaní auditu
 80. Zmluva č.55-NR-2018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
 81. Dodatok č.5 k zmluve o ukladaní odpadu na Skládku Tekovská ekologická č. 1 000 238
 82. Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/272
 83. Zmluva o poskytnutí dotácie 42018
 84. Zmluva 12019 o poskytnutí dotácie
 85. Kúpna zmluva zo dňa: 16.4.2019
 86. Dodatok č. 1/2019
 87. Zmluva o audítorských službách
 88. Nájomná zmluva
 89. Zmluva o poskytnutí dotácie 22019
 90. Zmluva o poskytnutí dotácie 32019
 91. Zmluva o poskytnutí dotácie 42019
 92. Zmluva o poskytnutí technickej služby
 93. Zmluva č.ZO/2019A19809-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby