Kontakt:

Obecný úrad
Nevidzany 106
951 62 Nevidzany

037 / 634 32 21
www.nevidzany.ocu.sk
nevidzany@slovanet.sk

IČO: 00 308 293
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28121162/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa

  1. Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  2. Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Oznámenie o uložení zásielky – Štefan Drahoš

 

Obec Nevidzany

V Nevidzanoch 04.05.2018

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Nevidzany oznamuje občanovi Štefan Drahoš,  trvale bytom Nevidzany 85, že na Obec Nevidzany mu (jej) bola dňa 03.05.2018 doručená listová zásielka.

Uloženú zásielku si môže menovaný(á) prevziať na Obecnom úrade v Nevidzanoch

v pracovných dňoch od 8:00 – 16:00 hod. v stredu do 17.00 hod. a v piatok do 15:00 hod.


Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 18 dní.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Kristína Bónová v.r.

                                                                                             starostka obce

              
Potvrdenie o dobe vyvesenia:

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Nevidzany 04.05.2018 - 22.05.2018

 

 

Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Drahoš

 

Obec Nevidzany

V Nevidzanoch 04.05.2018

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Nevidzany oznamuje občanovi Jozef Drahoš,  trvale bytom Nevidzany 85, že na Obec Nevidzany mu (jej) bola dňa 03.05.2018 doručená listová zásielka.

Uloženú zásielku si môže menovaný(á) prevziať na Obecnom úrade v Nevidzanoch

v pracovných dňoch od 8:00 – 16:00 hod. v stredu do 17.00 hod. a v piatok do 15:00 hod.


Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 18 dní.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kristína Bónová v.r.

                                                                                             starostka obce

              
Potvrdenie o dobe vyvesenia:

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Nevidzany 04.05.2018 - 22.05.2018

 


Oznam: Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020 (zverejnené 19.2.2018) - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente :

Regionálna_integrovaná územná_stratégia_NSK_na_roky_2014-2020.pdf